سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدمصیب تقوی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام دانشگاه بوعلی سینا
داریوش علیپور – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه بوعلی سینا
پویا زمانی – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه بوعلی سینا
علی حاتمی – دانشجوی دوره دکتری دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

ین پژوهش به منظور بررسی اثرات روغن اسانسی آویشن بر باکتری های تولید کننده آمونیاک زیاد انجام گردید. یکی از مهمترین مشکلاتی که در صنعت تغذیه دام وجود دارد عدم کارایی استفاده از انرژی و پروتئین می باشد، که سبب افزایش هزینه تمام شده خوراک می گردد. گروهی از باکتری های گرم مثبت که دارای جمعیت کمی در شکمبه هستند، اما تولید آمونیاک زیادی از پروتئین دارند را باکتری های HAB می نامند. این باکتری ها عامل اصلی کاهش راندمان استفاده از پروتئین در شکمبه می باشند. از راه های مختلف از جمله استفاده از آنتی بیوتیک ها در جیره می توان جمعیت این باکتری ها را کاهش داد. اما در سالیان اخیر بدلیل مشاهده موارد گسترده ای از بروز سرطان به علت باقی ماندن آنتی بیوتیک در محصولات دامی استفاده از آنها محدود گردید. روغن های اسانسی یکی از موادی است که به عنوان جایگزین برای آنتی بیوتیک ها در جیره پیشنهاد شدند. این آزمایش در آزمایشگاه تغذیه دام دانشکده کشاورزی بوعلی سینا انجام گردید. در این تحقیق از روغن اسانسی آویشن در پنج سطح ۰، ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰و ۴۰۰ میلی گرم در میلی لیتر برای کنترل جمعیت این باکتری ها استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که روغن اسانسی آویشن در سطوح ۳۰۰ و ۴۰۰ می شود. نتیجه ای که از این پژوهش بدست آمد نشان می دهد که روغن اسانسی آویشن شدیدی علیه باکتری های HAB دارد