سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلا قیاسی – کارشناس موادخوراکی و آشامیدنی
زهرا عباسی – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد سبزوار
ناهید قدرتی – کارشناس مواد خوراکی و آشامیدنی
محمدرضا جلیلوند – رئیس اداره نظارت برمواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

چکیده:

توجه به ازن به عنوان جایگزینی برای کلر و سایر ضدعفونی کننده های شیمیایی درعملیات شستشو و ضدعفونی کردن براساس کارایی میکروبکشی بالای آن طیف ضدمیکروبی گسترده آن عدم حضور محصولات فرعی که برای سلامتی زیان آور هستند و توانایی آن برای تولید آن طبق تقاضا درمحل بدون نیاز به ذخیره سازی برای استفاده بعدی می باشد همچنین برتری قابل توجهی برای یک تکنولوژی طرفدار محیط زیست بودن دارد که هزینه های زیست محیطی شرکت ها را کاهش داده و تطابق آنها را با الزامات قانونی تسهیل می نماید گزارشهای متعددیدر مورد سالمونلا زیست پذیر که بر روی قالبهای جوجه هستند وجود داشته است و این یک مساله مهم برای پرورش دهندگان و خرده فروشان ماکیان میب اشد این حقیقت مهمهمین قدر اهمیت دارد که سودوموناسها شامل پاتوژن های انسانی مانند سودموناس آئروجنس و فلورسانس که به ندرت عامل بیماریهای غذازاد درانسان میب اشد با فسادماکیان تازه مرتبط بوده و آلودگی به سودموناس می توانست یکی از دلایل مشکلات زمان ماندگاری باشد که صنعت را ازار میدهد گزارشهای متعدد در مورد آلودگی میکروبی لاشه های طیور دراروپا توجه زیادی را به خود معطوف کردها ست بخاطر اینکه طیور بعنوان یک عامل خطر در کامپیلوباکتریوزیس انسانی نقش دارد درخصوص طیور کامپیلوباکتر اهمیت ویژه ای دارد.