سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سارا مهران فر – موسسه آموزش عالی ادیبان گرمسار
احمد مجد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
صدیقه مهرابیان – دانشگاه تربیت معلم
سعید شیرزادیان – موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

چکیده:

بیماریهای باکتریایی و قارچی از جمله بیماریهای رایج درزندگی انسان ها هستند و درمان با آنتی بیوتیک ها مسائلی مانند مقاومت دارویی و بروز عوارض جانبی را مطرح می کند لذا استفاده ازداروهای گیاهی جدید با عوارض جانبی کمتر میتواند کمک شایانی دردرمان عفونت های میکروبی باشد از انجایی که هپاتیک ها و خزه ها ازجمله گیاهان ابتدایی و دارای ساختمانی ساده و جالب توجه می باشند و درشمال کشور نیز به وفور یافت میشوند دراین تحقیق اثرات ضدمیکروبی دوگونه از هپاتیک ها و یک گونه از خزه ها را برعلیه دو باکتری گرم مثبت و یک باکتری گرم منفی و دوقارچ انتخابی بررسی نمودیم بررسیعصاره گیری ازگیاهان با حلالهای مختلف آلی انجام شد و با استفاده از دیسک اثرضدمیکروبی آن برروی باکتریهای گرم مثبت باسیلوس سرئوس و استافیلوکوکوس اپیدرمیس باکتری گرم منفی اشرشیا کولی و دو قارچ کاندیدا آلبیکنز و آسپرژیلوس فلاووس انجام شد.