سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نیما خالدی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی
جمیله ایرندگانی –
مینا حسینی حاجی عبدال –
مبینا هادی نژاد زرین آبادی –

چکیده:

دراین مطالعه فعالیت ضدقارچی عصاره گیاه چریشAzadirachta indica مورد بررسی قرارگرفت بدین منظوربا استفاده ازحلال های آب متانول واتانول عصاره اندامهای مورد بررسی گیاه استخراج و اثرضدقارچی آن روی بیمارگرRhizoctonia solani بررسی شد ارزیابی اثرات ضدقارچی عصاره های گیاهی درشرایط ازمایشگاهی و براساس روش دیسک کاغذی با غلظت ۵و۱۰و۱۵و۲۰ mg/paper انجام شد نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که عصاره این گیاه اثربازدارندگی قارچ ا یستایی بررشد قارچ مورد بررسی دارند.