سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

طاهره ناجی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی، تهران، ایران.
مهدیه کاظمی پور – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی، تهران، ایران.
فاطمه باقری – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی، تهران، ایران.

چکیده:

در طی قرن اخیر تلاش های بسیاری جهت درمان بیماریهای مختلف صورت گرفته است و یکی از مشکلاتی که بشر همواره با آن دست به گریبان بوده است، بیماری های عفونی است، لذا معالجه ی بیماری های مختلف توسط گیاهان و بررسی اثرات ضد باکتریایی آنها جهت استفاده در فرآورد ههای خوراکی و صنعتی از اهداف داروسازان و پزشکان م یباشد در این تحقیق اثرات ضد باکتریایی عصاره ی متانولی ریشه ی گیاه آدمک یا چله داغ در محیطin-vitro برعلیه س ه سوش گرم مثبت (PTCC:1112) ، Bacillus cereus (PTCC:1015 Staphylococcus aureus وStaphylococcus epidermidis (PTCC:1114 و سه سوش گ رم منفی Escherichia Pseudomonas ، Klebsiella pneumoniae (PTCC:1053) ، coli (PTCC: 1399) aeruginosa (PTCC:1074) به دو روش دیسک کاغذی و حفر چاهک موردبررسی قرار گرفت. درنهایت حداقل غلظت مهارکنندگی رشدMIC)و حداقل غلظت کشندگیMBC) به روش میکروپلیت انجام گرفت