سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پیمان عیوضی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان
اکبر تقی زاده – دانشیار دانشگاه تبریز
علیرضا صفامهر – دانشیاردانشگاه آزاد مراغه
یوسف مهمان نواز – استادیار دانشگاه آزاد مراغه

چکیده:

شیرجانشین ارزانترازشیرکامل گاو می باشد موادمغذی کافی برای رشد قابل قبول گوساله را دارد خطرشیرکامل آلوده را ندارد و امکان زودازشیرگیری را فراهم م یکند تعداد۳۲راس گوساله نروماده نژآدهلشتاین با وزن اولیه ۰/۵۴± ۴۰کیلوگرم دریک طرح کامل تصادفی تحت آزمایش قرارگرفتند دوره شیرخوارگی دراین ازمایش ۲ ماه درنظر گرفته شد و افزایش وزن روزانه افزایش قد میزان مصرف آب میزان مصرف جیره و متابولیت های خوندراین مدت مورد اندازه گیری و ارزیابی قرارگرفتند شیرکامل بیشترین افزایش وزن و قدروزانه را دارا بود و ازنظر مصرف روزانه جیره و آب شیرخشک Eurolac Blue بیشترین میانگین را دارا بود. P<0/05