سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عبدالله قوامی – کارشناس سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری سنندج
مژگان مشیرپناهی – کارشناس شرکت آبفای شهری استان کردستان
ناصر رشادمنش – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کردستان
افشین ملکی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کردستان

چکیده:

نفوذ شیرابه به داخل خاک و رسیدن ان به سفره های زیرزمینی بعلت وجود آلاینده هایی نظیر هیدروکربورها ، فلزات سنگین و نظایر آنها باعث ایجاد مشکلات عدیده ای می گردد. با توجه به اهمیت آبها بعنوان یکی از منابع توسعه و استفاده ار آن جهت بهره وریهای مختلف و نظر به ویزگی اقلیمی کشور ما که جز مناطق خشک و نیمه خشک دنیا محسوب می گردد ، بررسی و تحقیقات جدی در این زمینه ضروری می باشد . هدف مطالعه تعیین اثرات شیرابه زباله بر کیفیت منابع ابهای زیرزمینی در محل دفن زباله های شهر سنندج می باشد. این تحقیق مطالعه ای توصیفی بوده و جامعه آماری چاههای ( دارای مصارف کشاورزی و شرب) موجود در منطقه محل دفن زباله های شهر سنندج و شیرابه جاری شده از این محل می باشد. جمع آوری اطلاعات با مشاهده و ثبت نتایج ازمایشات میکروبی و فیزیکو شیمیایی آب های زیرزمینی و شیرابه زباله در منطقه و محل دفن صورت گرفته است. نتایج ازمایشات شیرابه زباله حاکی از آن است که در فصل گرما غلظت پارامترهای اندازه گیری شده نسبت به فصل بهار بالاتر می باشد که نتیجه غلیظ بودن شیرابه در اثر گرمی هوا و دیگر عوامل محیطی است. منایج ازمایشات شیرابه زباله نشان داد کروم ۷۶ کادمیوم ۴ سرب ۱۹۰/۵۹ منگنز ۷/۴۹ و BOD و COD به ترتیب ۲۶۲۵ و ۶۰۰۰۰ میلی گرم در لیتر می باشد. در تحقیق بعمل آمده از تاثیر شیرابه زباله بر روی اب چاه های موجود در محل دفن زباله های شهری از میان ۴ حلقه چاه نمونه برداری شده تنها در چاه های شماره ۲ و ۳ ، آلودگی نسبتا قابل توجهی در میزان غلظت عناصر نیترات ، سختی ، قابلیت هدایت الکتریکی ، کلرو ، سولفات ، پتاسیم ، منیزیم و کلسیم نسبت به چاه شاهد مشاهده شد. که به دلیل ندیکی این چاه ها به رواناب حاوی شیرابه زباله نسبت به چاه های دیگر مورد مطالعه می باشد . با توجه به نتایج ازمایشات باکتریولوژیکی آب چاه های مورد مطالعه مشخص گردید که تمامی این منابع غیر قابل شرب می باشند . که دلیل آنرا می توان به آلودگی ناشی از شیرابه زباله ربط داد البته در خصوص چاه های شاهد و سنگبری دلیل این امر می تواند موارد دیگری باشد.