سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی ظفر زاده – مرکز بهداشت شهرستان مینو دشت
قربانگلدی آق ارکاکلی – مرکز بهداشت شهرستان مینو دشت

چکیده:

نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که وقوع سیل ۲۰ مرداد ماه ۱۳۸۰ شرق استان گلستان خسارات قابل توجهی را به منابع تأمین آب روستاهای سیلزده شهرستان مینودشت وارد ساخته است. نتایج این تحقیق در خصوص تأثیر سیل بر کیفیت آب این مناطق نشان می دهد که با سرریز کردن چاههای فاضلاب و انتشار آلودگی در میط میزان آلودگی مدفوعی در منابع تأمین آب ۱۹/۵۴ درصد نسبت به دوره زمانی قبل از سیل افزایش یافته است.