سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهدی رهنما – استادیار گروه میکروبیولوژی،دانشکده علوم پایه و پزشکی،دانشگاه آزاد ا

چکیده:

پرو بیوتیک ها کشت های خالص یا مخلوطی از میکروارگانیسم ها بوده که تاثیرات مفیدی بر روی میکروفلور های بومی روده انسان و جانوران دارند.آلودگی سالمونلایی به عنوان یکی از بزرگ ترین مشکلات سلامتی در جهان مطرح می باشد وشدت اسهال ناشی از سالمونلا تیفی موریوم وابسته به میزان کلونیزاسیونی این باکتری در روده کوچک است،استفاده بیش از حد آنتی بیوتیک ها و عوامل ضد میکروبی موجب افزایش مقاومت عوامل عفونی به آنتی بیوتیک های رایج شده است ، به همین علت هدف از این پژوهش بررسی اثرات سوش لاکتو باسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدباکتریوم بر میزان کلونیزاسیون سالمونلا تیفی موریوم وتغییرات شاخص های خونی در موش رت نر می باشد.