سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهناز اقامحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد بافت شناسی و جنین شناسی دانشگاه ارومیه
فرخ فرخی – استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه ارومیه
امیر توکمهچی – استادیار پژوهشکده ارتمیا دانشگاه ارومیه

چکیده:

سموم علف کش ازآلاینده های سمی اکوسیستم آبی محسوب میشوند هدف از این مطالعه بررسی اثر سمی علف کش پاراکوات برروی بافت کبد ماهی قزل آلای رنگین کمان در غلظت های ۱۵۰ ، ۹۰ و ۵۴ میلی گرم در لیتر آب پرورشی می باشد تعداد ۱۶۰ ماهی بطول ۱۵ سانتی متر و وزن ۳۰ تا ۵۰ گرم در یک گروه شاهد و ۳ تیمار با ۲ تکرار برای علف کش پاراکوات درحوضچه های ۹۰ لیتری مکعب مستطیل شکل از جنس PVC در پژوهشکده ارتمیا ارومیه در دی ماه ۹۰ صورت گرفت این آزمایش تا ۹۶ ساعت ادامه داشت بافت کبد در هر تیمار در بافرفرمالین ۱۰ تثبیت گردید و مقاطع ۵ میکرون باروش هماتوکسیلین و ائوزین و پاس رنگ آمیزی شد و مورد مطالعه قرارگرفت.