سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

روژین قبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، باشگاه پژوهشگران جوان، کرمانشا
علی شیرخانی – مربی و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشا

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی و کود نیتروژن بر عملکرد و برخی از صفات مهم مؤثر بر عملکرد دانه ذرت سینگل کراس ۷۰۴ ، این آزمایش به صورت طرح اسپلیت پلات بر پایه طرح بلو کهای کامل تصادفی با دو فاکتور مقدار آب آبیاری در سه سطح به عنوان فاکتور اصلی و مقدار کود نیتروژن در سه سطح به عنوان فاکتور فرعی در سه تکرار اجرا شد . نتایج نشان داد که تنش خشکی بسته به شدت آن موجب کاهش عملکرد و تمام صفات به جز درصد چوب بلال گردید . بالاترین عملکرد دانه با کاربرد کود نیتروژن به میزان نیاز گیاه ( ۱۷۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار ) به دست آمد و با افزایش بیشتر کود عملکرد دانه، اجزای آن و طول بلال و قطر چوب بلال کاهش یافت. به طور کلی بیشترین میزان عملکرد زمانی اتفاق افتاد که آب و نیتروژن یه اندازه نیاز در اختیار گیاه قرار گرفت.