سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرتضی گل زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه
پرویز فرهومند – دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه
محسن دانشیار – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه
فرشاد رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی اثرات چهار سطح صفر، ۲۵/۰، ۵/۰ و ۱ درصد پودر دانه سماق بر برخی از فراسنجه-های خونی‌ جوجه های گوشتی مورد بررسی‌ قرار گرفت. برای این منظور در بهمن ماه سال ۱۳۸۹، ۲۰۰ قطعه جوجه نر یک روزه نژاد راس (۳۰۸) خریداری گردید. این جوجه ها به مرغداری تحقیقاتی گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه منتقل گردیدند و در ۲۰ پن ۱۰ تایی قرار گرفتند و هر ۵ پن به یکی از ۴ تیمار آزمایشی اختصاص پیدا کرد. همه جوجه ها با جیره های حاوی انرژی و پروتئین مشابه در دوره های آغازین (۰تا ۲۱ روزگی) رشد (۲۲ تا ۴۲ روزگی) تغذیه شدند اما سطوح متفاوت صفر، ۲۵/۰، ۵/۰ و ۱ درصد پودر دانه سماق را دریافت کردند. داده های حاصل از این آزمایش در قالب یک طرح کاملا تصادفی با ۴ تیمار و ۵ تکرار برای هر تیمار مورد آنالیز قرار گرفتند. نتایج آزمایش اخیر نشان داد که استفاده از سطوح مختلف پودر دانه سماق هیچ تاثیری بر غلظت کلسترول، تری گلسیرید، گلوکز،HDL ، LDL و VLDL در سن ۲۱ روزگی ندارد. بعلاوه مکمل سازی سماق در سن ۴۲ روزگی نیز تاثیری بر تری گلسیرید، گلوکز، HDL و LDL جوجه های گوشتی نداشت (۰۵/۰P>). اما در سن ۴۲ روزگی، جوجه های تغذیه شده با بالاترین سطح پودر دانه سماق (۱ درصد)، کلسترول پلاسمای پایین تر و VLDL بالاتری در مقایسه با جوجه های شاهد و تغذیه شده با سطوح پایین تر سماق داشتند (۰۵/۰P<