سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ابوالفضل ملکیان – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه طیور
شهاب قاضی – اعضای هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
محمدمهدی معینی – اعضای هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
حسن خمیس آبادی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کرمانشاه

چکیده:

بمنظور ارزیابی اثرات عصاره گیاه دارویی نعناع فلفلی بر عملکرد و صفات کیفی لاشه جوجه‌های گوشتی آزمایشی در سالن پرورش جوجه گوشتی مرکز تحقیقات علوم دامی استان کرمانشاه (کیلومتر ۲۳ کرمانشاه-کامیاران) انجام شد. تعداد ۳۲۰ قطعه جوجه ی گوشتی یک روزه سویه ی کاپ۵۰۰ در قالب یک طرح کاملا تصادفی با ۴ تیمار و ۴ تکرار در یک دوره ی ۴۲ روزه مورد آزمایش قرار گرفتند. گروه های آزمایشی شامل ۴ سطح عصاره نعناع فلفلی (صفر، ۱/۰، ۲/۰ و ۳/۰ درصد) بودند. مصرف خوراک به صورت هفتگی سنجیده شد و وزن کشی در روزهای ۲۱ و ۴۲ دوره پرورش صورت گرفت. استفاده از سطوح مختلف عصاره نعناع فلفلی بر صفات عملکردی شامل مصرف خوراک، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک تاثیر معنی داری نداشت (۰۵/۰<P). تفاوت معنی داری در وزن نسبی لاشه بین سطوح ۲/۰ و ۳/۰ درصد با شاهد مشاهده گردید (۰۵/۰<P).