سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین فتحی – محقق باغبانی ایستگاه تحقیقات باغبانی مشگین شهر
میرداریوش شکوری – استادیار علوم دامی دانشگاه محقق اردبیلی
ناصر نعلبندی اقدم – کارشناس تولیدات گیاهی

چکیده:

استان اردبیل به دلیل داشتن شرایطخاص جغرافیایی تنوع اقلیمی گستردگی و استقرار در دامنه های کوه سبلان شاهد تعدد و تنوع وقوع انواع بلایای طبیعی می باشد تعدد و تنوع وقوع برخی از حوادث قهری با دامنه گسترده و اثرات غیرمستقیم ودرازمدت نظیر خشکسالی سرمازدگی تگرگر و… وقوع برخی حوادث قهری با دامنه اثر محلی و منطقه ای مانند سیل درا ستان اردبیل موجب بروز خسارات مالی دربخشهای تولیدی زراعت و باغداری دامداری عشایر تاسیسات عمومی واحدهای مسکونی تجاری تلفات انسانی و … گردیده که علاوه برتاثیر خسارات مستقیم و صرف هزینه های سنگین جهت بازسازی و پوشش و جبران خسارت وارده دربخشهای مختلف دارای تاثیر سوء و اثرات غیرمستقیم بسیار می باشد حسب بررسی بعمل آمده گرچه تعدد وقوع سیل و پدیده های همراه آن مانند طوفان صاعقه تگرگ و …در استان بیشتر است اما بیشترین خسارات وارده دربخش کشاورزی مربوط به وقوع و استمرار پدیده سرمازدگی با دامنه گسترده تاثیرات مستقیم وغیرمستقیم بوده و خسارات سیل و خشکسالی در مراحل بعد قرار دارند.