سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا قائم مقامیان – دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
فاطمه رضایی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ژئوفیزیک زلزله شناسی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

شرایط محلی ساختگاه بر کلیه خصوصیات مهم حرکات توانمند زمین همچوندامنه محتوای فرکانسی و مدت دوام حرکات تاثیر قابل ملاحظه ای می گذارد غالبا امواج لرزه ای درهنگام انتشار از سنگ بستر به سطح زمین تحت تاثیر خصوصیات دینامیکی ابرفت در فرکانسهای خاصی تقویت یا تضعیف می شوند در صورتی که فرکانس غالب امواجه لرزه ای نزدیک به فرکانس ارتعاشی سازه و ساختگاه باشد پدیده تشدیدرخ می دهد و میزان تخریب سازه ها به حد قابل توجه ای افزایش می یابد. از سویی دیگر در فواصل نزدیک به گسل حرکات زمین شدیدا تحت تاثیر مکانیسم شکست جهت انتشار شکست نسبت به ساختگاه و تغییر مکان دائمی زمین ناشی از لغزش گسل قرار دارد و ارتعاشات زمین بصورت یک پالس قوی که حاوی انرژی زیادی می باشد در سطح زمین ظاهرمی شود.