سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نعیم بنی سعید – کارشناسارشد مهندسی محیط زیست، شرکت مهندسین مشاور دزآب

چکیده:

منطقه مورد مطالعه جزء استان هرمزگان و در ۱۵ کیلومتری شمال شهر بندر عباس و در سمت چپ جاده بندرعباس به حاجی آباد واقع شده است. هدف از اجرای طرح شبکه آبیاری و زهکشی دشت ایسین با استفاده از پساب تصفیه شده تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس تأمین آب کشاورزی حدود ۳۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی محدوده دشت مذکور میباشد. در این مطالعه اثرات مختلف استفاده از پساب تصفیه شده بر محیط های گوناگون محیط زیست شامل محیط فیزیکی، طبیعی و اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و همچنین اثر بر وضعیت بهداشتی ساکنین محدوده طرح و شیوه آبیاری در میزان انتشار بیماری بررسی شده است. مطالعات نشان می دهد که استفاده از پساب تصفیه شده در آبیاری با رعایت ملاحظات زیست محیطی علاوه بر اینکه باعث استفاده بهینه از منابع آب شیرین مطمئن می شود، از به هدر رفتن حجم عظیمی از آب جلوگیری شده و از اشاعه آلودگی در محیط زیست ممانعت بعمل می آورد