سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرضیه رضایی عبدلی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی
پدرام ناوی – دکتری زمین شناسی رسوب شناسی
سیدجواد مقدسی – دکتری زمین شناسی اقتصادی

چکیده:

منطقه مورد مطالعه شامل چشمه های آبگرم مسیر جاده هراز تهران – آمل و آبگرم لاویج واقع در چمستان نور است از این منابع می توان در زمینه های درمانی بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم در کشور استفاده نمود. از طرفی استفاده نابجا از این پدیده طبیعی می تواند اثرات سویی در سلامت جامعه داشته باشد زیرا بعضا تراکم برخی از عناصر کمیاب سنگین در این آبها به مراتب بیشتر از حدود مجاز در استانداردهای بین المللی می باشد به این سبب مطالعه گسترده هیدروشیمیایی این منابع بسیار ضروری می باشد از این رودر این پژوهش سعی شده است تا با آنالیز شیمیایی یونهای اصلی آبهای زیرزمینی و سطحی ابتدا خصوصیات عمومی آب بررسی شده و سپس اثرات زیست محیطی عناصر کمیاب سنگین موجود در آب سنگ و خاک بررسی شود.