سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا صادقیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت در سوانح طبیعی، دانشگاه تهران
مهدی صهبا – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت در سوانح طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده:

نفت علاوه بر اینکه منبع مهم انرژی تلقی می شود، فرآورده های نفتی به عنوان خوراک کالاهای مصرف کنندگان می باشند. بنابراین نفت نقش فزاینده و مرتبط در زندگی مردم دارد. از سوی دیگر صنعت نفت دارای پتانسیل اصلی خطر برای محیط زیست می باشد که ممکن است سطوح مختلف از جمله: هوا، آب، خاک و به تبع آن تمام موجودات زنده روی کره زمین را تحت تاثیر قرار دهد. در این میان گسترده ترین و خطرناک ترین پیامد فعالیت های صنعتی نفت،آلودگی می باشد. آلودگی با تمام فعالیت های مراحل تولید، از فعالیت های اکتشافی گرفته تا پالایش، مرتبط می باشد. از سوی دیگر، با وجود تهدیدات بالقوه زیست محیطی، صنعت نفت نقش مثبت نیز در جامعه دارد که از جمله می توان به ایجاد فرصت های شغلی و تولید حجم قابل توجه درآمد های مالیاتی به دولت ها را اشاره کرد. با توجه به اینکه در فرآیندهای تولیدی، متغیر زیست محیطی چالش مهم و جدی برای صنعت نفت به شمار می آید، امروزه تعهد به ترویج توسعه پایدار فراتر از تعهدات اخلاقی می باشد. لذا در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و مطالعات مروری بهتوصیف اثرات زیست محیطی پالایشگاه های نفتی پرداخته و راهکار های مناسبی به منظور کاهش اثرات مذکور ارائه میگردد