سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حافظ گلستانی فر – کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
سیدمحمد شجاعی – کارشناسی ارشد مهندسی نفت
سعید پرستار – کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
عبدالله درگاهی – کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

چکیده:

ارزیابی اثرات زیست محیطی به عنوان یک ابزار برنامه ریزی اثرات احتمالی مثبت و منفی یک پروژه را برروی محیط زیست مشخص می نماید و با ایجاد یک زمینه مستدل برای تصمیم گیران به آنها دررد و یا قبول یک پروژه کمک شایانی می کند لذاهدف از این مطالعه بررسی اثرات زیست محیطی نیروگاه زمین گرمایی می باشد دراین مطالعه به اثرات زیست محیطی نیروگاه های زمین گرمایی درجهان و ارزیابی مقدماتی اثرات مثبت و منفی فعالیت های احداث نیروگاه زمین گرمایی و تجزیه و تحلیل آن درمحیط زیست پرداخته میشود نتایج حاصل از اثرات مثبت ومنفی پروژه های زمین گرمایی نشان میدهد که بخش اعظم اثرات مثبت پروژه جنبه اقتصادی داشته و غالب اثرات منفی آن متوجه محیط زیست منطقه است همچنین اثرات کوتاه مدت این پروژه ها بیشتر ازاثرات بلند مدت آنها می باشد نتیجه بررسی نشان داد که برنامه پایش چشمه های آب گرم و سرد لازم است درارتباط با پروژه زمین گرمایی و آلودگی حاصل از سیالات حفاری و سیالات زمین گرمایی ادامه یابد.