سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ندا جمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد
کمال نوری خانکهدانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
مهرداد کریمی –

چکیده:

گنبد نمکی کرسیا در ۱۱ کیلومتری شمال غرب داراب و در محدوده ایالت ساختاری زاگرس قرار گرفته است. در این پژوهش ، اثرات زیست محیطی این گنبد بر خاک منطقه به ویژه از نظر فلزات سنگین مورد بررسی واقع شده است . بدینمنظور عناصرCd و Pb ٬ Co ٬ As جهت بررسی میزان آلایندگی و همچنین تعیین منشا احتمالی آلودگی انتخاب شدند که پس از مطالعات کتابخانه ای، عملیات صحرایی شامل انجام دو پیمایش صورت گرفت . در این ( پیمایش ها ۱۲ نمونه خاک آبرفتی به همراه ۲ نمونه از خاک کشاورزی منطقه به عنوان نمونه شاهد به طریق سیستماتیک )از سمت گنبد به سمت دشت( برداشت گردید نمونه های جهت آنالیز به روشICP به آزمایشگاه ارسال شد.بر اساس نتایج حاصل از آنالیزها، عناصرCd و Asدر مقایسه با استانداردهای کلارک وخاک کشاورزیEriksson( دارایمقادیر بیشتر ٬ عنصرPb نسبت به هر دو استاندارد مذکور کمتر و عنصرCoنسبت به استاندارد کلارک کمتر وخاک کشاورزی بیشتر می باشند.