سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آزاده علیزاده – کارشناس ارشد علوم محیط زیست، دانشگاه زنجان

چکیده:

سهمیه بندی بنزین به عنوان یک سیاست اقتصادی دارای تبعات و آثار زیست محیطی و اجتماعی فرآوانی بوده است که نیاز به بررسی و تدقیق فرآوانی دارد. مطالعه حاضر به بخشی از اثرات این سیاست بر کاهش آلودگی هوا می پردازد. در بعد زیست محیطی عدم افزایش شدید آلودگی هوا و حتی کاهش آن با توجه به افزایش روزشمار خودروهای تولیدی و وارداتی به کشور، یکی از نتایج این سیاست ارزیابی می شود. از طرفی چون هر یک لیتر بنزین معادل ۵/۲۳ تن گیاهان مدفون شده در قرنها پیش است، صرفه جویی در این ماده کمیاب ضروری است. در این مطالعه مشخص شد که کاهش (عدم افزایش آلودگی هوا درتهران و ایران) به میزان۲۵%- ۳۵% ناشی از کاهش رشد مصرف بنزین بوده که به معنی بهبود سیکل رانندگی و ترافیک، صرفه جویی۸۰۰ میلیارد تومانی در خسارات زیست محیطی آلودگی هوای کشور و کاهش وابستگی اقتصادی به واردات بنزین است. در این مطالعه اثرات زیست محیطی طرح سهمیه بندی بنزین بررسی شد.