سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدتقی سراجیان – کارشناسی ارشد سازه های آبی شرکت مهندسین مشاور بانیان پی

چکیده:

در سالهای اخیر احداث سد و دریاچه های مصنوعی در پشت این سازه ها رواج پیدا کرده است که باعث تغییر در محیط زیست و اکو سیستم میگردد. تاثیر دیگر این سازهها بر محیط پیرامون خود پس از احداث و یا در مواقع بحرانی همانند شکست سد می باشد. در این مقاله سعی شده است که ارتباط مهندسی سد را با محیط زیست بررسی کرده و ضمن برشمردن خطرات سدها بر محیط پیرامون خود، در هر مرحله از خطرات موجود با ارائه راهکارهای مختلف سعی شود که اثرات مخرب سدها را به حداقل کاهش دهیم