سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیر گندمکار – استادیار دانشگاه آزاد نجف آباد
معصومه عطایی – کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی

چکیده:

با توجه به ارتباط گوناگونی که بین حوزه های آب زیرزمینی، ذخایر خاکی و مراحل مختلف معدنکاری وجود دارد.اثرات زیست محیطی شدیدی اغلب در مراحل بررسی فنی و اقتصادی منابع معدنی آشکار می شود . پس. استخراج و توسعهی معادن با آثار زیست محیطی فراوانی مثل آلودگی محیط ورها شدن آب های هرز و سمی به اکوسیستم های آبی و خاکی همراه است . در این مقاله با استناد به روش مطالعات کتابخانه ای این چنین استنباط می شود که در هنگام عملیاتاکتشاف با انجام اقداماتی نظیر بررسی های هیدرولیکی( تست های تزریق،پمپاژ و ردیاب) و حفاری ،ایجاد چاهها و تونل های عمیق و عملیات تخلیه همچنین در زمان مصرف این منابع مواد ناخالص و سمی وارد چرخه ی زیست شده به طوری که می تواند به عنوان ی کخطر جدی زندگی جانداران راتهدید نماید.