سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نبی اله ادیبی – دانشجوی دکتری مهندسی استخراج معدن،دانشگاه امیرکبیر،دانشکده مهندس
مرتضی اصانلو – عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر،دانشکده مهندسی معدن
مهدی رحمانپور – دانشجوی دکتری مهندسی استخراج معدن،دانشگاه امیرکبیر،دانشکده مهندس

چکیده:

دامپهای باطله به عنوان یکی ازمنابع آلاینده زمین آب و هوا به شمار می رود بازسازی دامپهای باطله یکی ازروشهای کاهش اثرات زیست محیطی دامپهای باطله است دراین مقاله یکی ازدامپهای باطله معادن زغال سنگ کارمزد مورد مطالعه قرارگرفته است این دامپ دراثروقوع سیلاب باعث آلودگی زمینهای شالیزاری پایین دست شده است که حاکی ازعدم درنظر گرفتن پارامترهای زیست محیطی درانتخاب محل دمپ و همچنین نحوه احداث دامپ است پس از بازدید صحرایی و تهیه نمونه های لازم مشخصات شیمیایی و فیزیکی این دامپ ها تعیین شد نتایج آزمایشات نشان دهنده شرایط خنثی تاکمی قلیایی درمحیط دامپ است بررسی های مقدماتی حاکی از آن است که درخت آزادب ه عنوان گونه مناسب برای جنگل کاری مناسب است.