سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسن فتحی زاد – دانش آموخته کارشناسی مرتع و آبخیزداری مرکز آموزش عالی اردکان
نگار آقایی انبوهی – دانش آموخته کارشناسی مرتع و آبخیزداری مرکز آموزش عالی اردکان

چکیده:

درجامعه امروزتخریب منابع و بویژه تخریب منابع طبیعی تجدید شونده یکی ازمهمترین چالشهای پیش روی جامعه جهانی است فعالیت بشری و تغییرات آب و هوایی بخصوص درچند دهه اخیر باعث تشدید فرسایش خاک گردیدها ست کشور ما ایران بدلیل قرارگرفتن برروی کمربند جهانی بیابان زایی و فرسایش بادی از این قاعده مستثنی نبوده و با این مشکل دست به گریبان است خشکسالی را می توان معلول یک دوره خشک غیرعادی دانست که به اندازه کافی دوام داشته باشد تا عدم تعادل در وضعیت هیدرولوژیکی منطقه ایجاد شود. در دهه های اخیر در بین حوادث طبیعی پدیده خشکسالی از نظر درجه شدت طول مدت مجموع فضای تحت پوشش تلفات جانی خسارات اقتصادی و اثرات اجتماعی درازمدت در جامعه بیشتر از سایر بلایای طبیعی بوده است و برخلاف سایر بلایا این پدیده به تدریج و در یک دوره زمانی نسبتا طولانی عمل کرده و اثرات آن ممکن است پس از چند سال و با تاخیر بیشتری نسبت به سایر حوادث طبیعی ظاهر شود.