سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای مطالعات کاربردی در شیلات و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نازنین سلیمانی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
مازیار رمزی اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان
مژده چله مال دزفول نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

این تحقیق با هدف اشنایی با اثرات پسابهای حاصل ازپرورش ماهی دراستان خوزستان انجام گرفته است با مطالعه چندین منبع به بررسی ۱۰ فاکتور فیزیکوشیمیایی آب ازقبیل EC Ph دما شوری آمونیاک tds سختی DO قلیائیت و شفافیت پرداخته شده است که می توان گفت دراین میان PH دما وشوری تاثیر نامطلوبی برروی محیط نداشته اند و دراستان خوزستان درحد معمول است درحالیکه بررسی میزان نشان دهنده این است که EC بالا بوده و میتواند تاثیرات خطرناکی برروی محیط داشته باشد فاکتورهای آمونیاک TDS سختی و DO میزان بالاتری نسبت به حداستاندارد داشتند درحالیکه قلیائیت پساب خروجی درحد استاندارد بوده است.