سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نازنین سلیمانی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز،دانشجوی کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان
مازیار رمزی اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اه
مژده چله مال دزفول نژاد – عضو هیات علمی گروه شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

این تحقیق با هدف آشنایی با اثرات پسابهای حاصل از پرورش ماهی در استان خوزستان انجام گرفته است با مطالعه چندین منبع به بررسی ۱۰ فاکتور فیزیکو شیمیایی آب از قبییل EC,PH دما، شوری آمونیاک، TDS سختی، DO قلیائیت و شفافیت پرداخته شده استکه در می توا ن گرفت دراین میان PH دما و شوری تاثیر نامطلوبی بروی محیط نداشته اند و در استان خوزستان در حد معمول است درحالیکه بررسی میزان نشان دهنده ی این است که EC بالا بوده و می تواند تاثیرات خطرناکی برروی محیط داشته باشد فاکتورهای آمونیاک TDS سختی و DO میزان بالاتری نسبت به حد استاندارد داشتند درحالیکه قلیائیت پساب خروجی در حد استاندارد بودها ست.