سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سجاد گنجه ای –
الیاس اسلامی پریخانی –
بابک امیدوار – دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده:

توسعه توریسم به موازات اثرات مثبت اقتصادی، دارای اثرات منفی از قبیل تولید و گسترش آلودگی ها و اپیدمی ها، فرسایش و خسارات فیزیکی، تغییرات ساختاری و بصری، از بین رفتنپوشش های گیاهی و محیطی می باشد. اثرات منفی گردشگری باعث تشدید مخاطرات مخرب ناشی از سوانحی از قبیل سیل، زلزله، زمین لغزش و بهمن در مناطق گردشگری می شود. با شناسایی اثرات زیست محیطی گردشگری می توان از اثرات منفی ناشی از آن پیشگیری کرده و در راستای مدیریت بهینه اقدام نمود. با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله به تعریف توریسم، انواع آن و اثرات زیست محیطی ناشی از آن پرداخته می شود. در آخر نیز راهکارهایی برای مدیریت بهینه توریسم و مناطق گردشگری از دیدگاه مدیریت بحران ارائه می گردد.