سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

معصومه نامدار – مهندسین مشاور موننکو ایران ایران
علی معانی – مهندسین مشاور موننکو ایران ایران

چکیده:

در بسیاری از مطالعات شبک ههای توزیع نیرو، تلفات این شبکه ها و مسائل پیرامون آن از جنبه های مختلف فنی واقتصادی بررسی شده است. در این مقاله به تلفات از منظر آلودگی های زیست محیطی ناشی از آن نگاه شده و سهم تلفات شبکه های توزیع نیرو در حجم آلایند ه هایی که درواحدهای تولید اعم از نیروگاه های بزرگ و مولدهای تولیدپراکنده وارد اتمسفر می شوند، مورد مطالعه قرار می گیرد و نتایج اعمال آن به شبکه استاندارد IEEEارائه میشود. نتایج پژوهش می تواند در مطالعات بهینه سازی تلفات شبکه وتوجیه پروژ ههای کاهش تلفات لحاظ شود.