سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سید داوود عباسی انار گلی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم محیط زیست_ارزیابی و آمایش سرزمین،دانشگاه
نسیم رونیاسی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم محیط زیست_ارزیابی و آمایش سرزمین و عضو باشگ

چکیده:

طرح های احداث و بهره برداری بنادر از جمله پروژه هایی می باشند که نیاز به استفاده از فنون ارزیابی اثرات محیط زیستی جهت اطمینان یافتن از اجرای مناسب و صحیح آنها دارند. اهداف ما از ارزیابی اثرات زیست محیطی فعالیت های موجود در بندر امیرآباد، تلاش در جهت محو و ترمیم خسارات وارده بر محیط زیست، شناخت مسائل و مشکلات زیان بار زیست محیطی که احتمال وقوع آنها وجود دارد، پیش بینی بروز اثرات زیست محیطی مهم و پایدار، استفاده از نظرات مجریان و دست اندرکاران بخش بنادر کشور در فرآیند تصمیم گیری، بررسی جوانب زیست محیطی و اثرات و پیامدهای مثبت و منفی مجتمع امیرآباد بر اجزا مختلف محیط زیست (آب، خاک، هوا، صوت، گیاهان و جانوران) و اقتصاد واجتماع و ارائه روشها و راهکارهای مدیریتی و راهنمای کاربردی هماهنگ در این حوزه می باشد. روش مورد استفاده در انجام این پژوهش، کتابخانه ای و میدانی می باشد که جهت آنالیز اثرات از روش ارزیابی سریع اثرات زیست محیطی(ماتریس پاستاکیا) ،استفاده گردیده است که طی آن آثارزیست محیطی ناشی از احداث و بهره برداری از بندر امیرآباد مورد ارزیابی قرار گرفت. طبق نتایج حاصل از ماتریس پاستاکیا، فعالیت های بندر در مرحله ساختمانی شامل ۴ اثر مثبت و ۱۸ اثر منفی بوده و در مرحله بهره برداری نیز فعالیت های بندر امیرآباد دارای ۱۱ اثر مثبت و ۲۱ اثر منفی می باشد. از آنجا که بندر امیرآباد مازندران در مرحله بهره برداری قرار دارد لذا اثرات مثبت فعالیتهای بندر در مقیاس ملی قابل بررسی بوده و ارزش زیادی دارند اما جهت تقلیل و از بین بردن اثرات منفی موجود که طبق نتایج بدست آمده شامل ۹ اثر و تغییر منفی ناچیز، ۲ اثر و تغییر منفی، ۴ اثر و تغییر منفی متوسط و ۶ اثر و تغییر منفی مشخص می باشد و همچنین قرار گرفتن این اثرات منفی در دامنه اثرات مثبت، تمهیدات و راهکارهای مدیریتی و اقدامات اصلاحی ارائه گردیده که در نهایت انجام فعالیت های بندر به شرط اجرای طرح های بهسازی برای پارامترهای محیط فیزیکی- شیمیایی، بیولوژیکی- اکولوژیکی، اجتماعی-فرهنگی واقتصادی-فنی درفاز بهره برداری بلامانع می باشد