سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

منیره رشیدی – صنایع چوب و کاغذ مازندران
حسن امانی کلاریجانی –
محمد محمدی –
قاسم اسدپوراتوئی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

رشدجمعیت و افزایش روزافزون نیازهای بشری به انواع کالا و محصولاتبدنبال خود توسعه صنایع و مصرف بیش ازپیش منابع طبیعی را به همراه داشته به گونه ای که اکنون بحران منابع و انرژی حیات بشر را تهدید می کند از آنجا که صنعت بازیافت کاهش استفاده از منابع و کاهش تولید پسماند جلوگیریاز اتلاف منابع و حفظ محیط زیست را در پیدارد لذا دراین مقاله تحقیقی عملیاتی به اثرات زیست محیطی استفاده از کاغذهای بازیافتی و آخال شهری برپارامترهای BOD ، COD و TSS و … کاهش استفاده از منابع چوب – آب سوخت و برق اشاره شده است.