سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

افشین فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
سمیه سعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
سیدعباس طباطبایی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
رضا میرزایی محمودآبادی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده:

امروزه با پیشرفت اقتصادی، اجتماعی یکی از مهمترین مسائل در امر مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار استفاده اصولی از منابع کره زمین بخصوص آب و بازیافت آن می باشد. با توسعه شهرنشینی و افزایش شدید تقاضا استفاده از آب های برگشتی وپساب ها یکی از راهکارهای ارائه شده در این زمین می باشد. استفاده غیر اصولی و کنترل نشده این منابع بخصوص در آبیاری می تواند تاثیرات سوء بر محیط زیست فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی داشته باشد. در صورت استفاده بی رویه و غیر استاندارد از منابع آب برگشتی و پساب ها علاوه بر صدمات جبران ناپذیر بر خاک، آب های زیرزمینی، بهداشت، سلامت انسان و دام و طیور از تاثیرات اقتصادی و اجتماعی آن نیز نمی توان چشم پوشی کرد هر چند که اصول کلی توسعه پایدار نیز خدشه دار خواهد شد.