سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نیلوفر عابدین زاده – عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی
سید پویا شهشهانی – کارشناس پژوهشی پژوهشگاه محیط زیست جهاد دانشگاهی
سمیرا ناظو رعایا – کارشناس ارشد شیلات- دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تامین پروتئین در دنیای امروز برای رفع نیاز های غذای جمعیت رو به افزایش جهان از دغدغه های اصلی جوامع انسانی است. امروزه محدودیت ذخایر طبیعی ابزیان و شکنندگی محیط زیست ان ها به گونه ای است جهت تامین امنیت غذایی جامعه استفاده از فراورده های ابزی پروری جایگاه ویژه ای در سیاست های دولت ها دارد. در سال های اخیر با توجه به حمایت های دولتی و سرمایه گذاری های بخش خصوصی احداث و توسعه مزارع پرورش ماهیان گرمابی رشد قابل ملاحظه ای داشته است اما باید توجه داشت توسعه بی رویه و بدون مطالعه این صنعت در صورت عدم مدیریت صحیح پیامد های منفی بسیاری را از جمله تاثیر منفی بر کیفیت منابع اب ، تولید مواد زاید جامد و احتمال انتشار عوامل بیماری زا را در پی خواهد داشت. جهت به وجود امدن چرخه غذایی مناسب و افزایش بهرو وری در این استخرها در زمان های خاصی لازم است از کود دهی و غذا دهی دستی و ترکیبات شیمیایی استفاده گردد، استفاده از کود ها و مواد شیمیایی باعث افزایش سطح عوامل الاینده از جمله افزایش مواد جامد محلول و معلق امونیاک، نیتروژن الی ، فسفر، تغییر میزان اکسیژن محلول ، درجه حرارت،PH و… می شود. مواد زاید جامدی که در نتیجه فعالیت پرورش ماهی تولید می شود، بقایای مدفون ماهیان، غذای خورده نشده، بقایای لجن باقیمانده در پایان یک دوره پرورش ماهی پس از ابگیری ، بقایای پلانکتونی گیاهی و جانوری، باقی مانده های کود های جذب نشده و ذرات معلق ناشی از فرسایش دیواره ها و کف استخر می باشد. همچنین به دلیل استفاده از کود های حیوانی خروجی استخرها به هنگام تخلیه می تواند حاوی الودگی میکروبی و باکتریایی باشد. در این راستا جهت کاهش فاکتورهای الایندگی اب، مدیریت پساب حاصل از پرورش این دسته از ماهیان با استفاده از روش های مدیریت تغذیه ، مدیریت کوددهی، استفاده از مواد شیمیایی جاذی از جمله زئو لیت ، رهاسازی پساب خروجی در مزارع کشاورزی ، استفاده از پالایش کننده های بیولوژیک مانند باکتری ها پیشنهاد می گردد. همچنین مدیریت مواد زاد جامد نیز از طریق مدیریت غذادهی با استفاده از غذا های جایگزینی ، افزایش راندمان غذادهی، کاهش مواد زائد را در پی خواهد داشت. استفاده از روش های مختلف برداشت ماهی می تواند حرکتت شدید ماهی و کاهش فرسایش در دیوارها و کف استخر را در پی داشته باشد.