سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرشاد مقرب طهرانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

با بررسی دورنمایی از تاثیر ات محیطی تکنولوژی های مختلف PV م یتوان به وضعیت کنونی تکنولوژی و بهره گیری از این تکنولوژی برای اینده پی برد سیستم PVنشان میدهد که انرژی بعد از ۱٫۵ تا ۲ سال در جنوب اروپا و بعد از ۲٫۷ تا ۳ سال در اروپای مرکزی بازیافت خواهد شد با استفاده ازتکنولوژی سیلیکون متبلور شفاف به وضوح می توان پیش بینی کرد که این زمان به یک سال و حتی ممکن است به کمتر از یک سال کاهش یابد. در تکنولوژی غشا نازک این مدت بین یک تا یک و نیم سال می باشد درجنوب اروپا گازهای گلخانه ای اکنون در رنجی حدود ۲۵ تا ۳۰ گرم برکیلووات ساعت منتشر می شوند و این بایستی در آینده به ۱۵ گرم برکیلووات ساعت کاهش یابد.