سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اعظم مقیمی – مربی آموزش پایه ۷- مدرس دانشگاه ( مسئول آزمایشگاههای مرکز آموزش) مرکز آم
مسعود رئوفی – مهندس عمران ، بوشهر
لاله موسوی – مهندسمنابع طبیعی شیلات، بوشهر

چکیده:

این پروژه برگرفته از کلیه ی اطلاعات مربوط به پرورشماهی در خور غزاله و بررسی های میدانی از سواحل استان بوشهر و جایگاه ها توسط شیلات برای بخشخصوصی انتخاب شده به منظور پرورشماهی در قفسو در نهایتاطلاعاتدیگر کشورهای فعال در امر پرورشماهی در قفساست. این پروژه سعی دارد که با هدفشناختن پرورشماهی در قفس، و مشکلات آن اعم پرورشماهی در قفسو تاثیرات آن بر اکوسیستم ساحلی را با یکدید کلی و اجمالی به بحثو بررسی بکشاند. درپی معرفی قفس، مشکلات مربوط به گونه ای ماهی مورد نظر جهتپرورشدر قفسو مشکلات فازهای ساختمانی بهره برداری و اثرات زیستمحیطی آن بررسی شود البته با ذکر این نکته که با نگاهی به خور غزاله ماهشهر و اشاره ای به طرح کنگان ، به طور کلی به مشکلات، اثرات و شیوه های پیشگیری آن پرداخته شود .