سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی شیردل – کارشناس ارشد مهندسی ژئوتکنیک
علی قنبری – دانشیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه تربیت معلم
محمد داودی – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

کنترل پایداری سد تحت اثر شرایط بارگذاری مختلف به خصوص بارگذاری زلزله از اهمیت زیادی برخوردار است این نوع بارگذاری به خاطر عدم اطمینان دقیق از بزرگی و زمان وقوع آن مشکلات جدی را برای سد می تواند بوجود اورد رفتار و عکس العمل یک سد خاکی در مدت زمان وقوع زلزله امری مبهم می باشد از این رو محققان مختلف به بررسی پارامترهای مختلف تاثیر گذار بررفتار دینامیکی سدهای خاکی می پردازند terzaghi1950 اولین محققی بود که در این زمینه به مطالعه پرداخت بعدها seed and martin1966 ,makdisi and seed 1978,seed1979 , hynes-griffin and franklin 1984 از جمله محققینی بودند که درباره رفتار لرزه ای سدهای خاکی مطالعات ارزشمندی انجام دادند و نهایتا اغلب منجر به گسترش روش جدیدی برای ارزیابی رفتار لرزه ای سدهایخاکی می شدند.