سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی شجاعی زاده – کارشناس ارشد مهندسی عمران-آب دانشگاه پیام نور مرکز قم
مسعود قدسیان – استاد هیدرولیک دانشگاه تربیت مدرس
سید علی اکبر صالحی نیشابوری – استاد سازه های هیدرولیکی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله اثرات زبری بستر بر الگوی جریان پیرامون جت دیواره ای با نازل دایره ای در عمق پایاب ثابت ۱۸ سانتیمتر با دو زبری مختلف بستر بررسی شده است. آزمایشات با استفاده از سرعت سنج سه بعدی انجام شده و بعد از برداشت هر سه مولفه سرعت جریان، داده های برداشت شده را مورد پردازش قرار داده سپس به ترسیم الگوهای جریان پرداخته شده است. نتایج حاصل نشان داد که با افزایش زبری بستر نرخ رشد مقیاس طولی کاهش و نرخ استهلاک سرعت جت افزایش می یابد.