سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدحسین دیبایی – اعضای هیات علمی گروه مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه پیام نور، واحد گتو
کاظم محضرنیافومشی –
مهدی مهدیزاده کوزری –
مهدی قربانی بیرگانی –

چکیده:

روش های زراعت ارگانیک برای تولید گوجه فرنگی مانند کشت گیاهان پوششی و روش های خاک ورزی حفاظتی می توانند با افزایش مواد آلی خاک و کاهش جرم مخصوص ظاهری خاک سبب بهبود خصوصیات خاک شوند و عملکرد محصول گوجه فرنگی را افزایش دهند. بدین منظور آزمایشی در سال زراعی ۱۳۹۰– ۱۳۸۹ در شهرستان گنبد کاووس به صورت طرح کرت های خرد شده با طرح پایه مربع لاتین و در سه تکرار انجام شد. روش های خاک ورزی حفاظتی به عنوان فاکتور اصلی (بی خاک ورزی، دیسک، کولتیواتور مزرعه ای) و کشت گیاهان پوششی به عنوان فاکتور فرعی (جو، شبدر، و کشت مخلوط جو و شبدر) در نظر گرفته شد. برای مقایسه، تیمار شاهد (خاک ورزی مرسوم) با سه تکرار در کنار آزمایش اصلی قرار داده شد. نتایج نشان داد که روش بی خاک ورزی و کشت گیاهان پوششی مخلوط جو و شبدر بهترین تاثیر را بر افزایش مقدار کربن و ازت خاک داشت ولی روش های خاک ورزی دیسک کولتیواتور مزرعه ای تاثیر بهتری را بر کاهش وزن مخصوص ظاهری خاک و افزایش عملکرد محصول گوجه فرنگی داشتند.