سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کاظم محضرنیافومشی – دانشگاه آزاد اسلامی واحدجامع شوشتر

چکیده:

حفاظت خاک بعنوان یک موجود زنده واحد یکی از اصلیت رین هدف در کشت ارگانیک مدنظر قرارمیگیرد استفاده ازکودهای شیمیایی به مقدار زیاد در روشهای کشت مرسوم گوجه فرنگی باعث آلودگی آب و خاک می شود و سلامت خاک نیز دراین روند تحت تاثیر قرا رمیگیرد و مقدار قابل جذب بعضی از ریزمغذی ها پس از مدتی در خاک کاهش مییابد در اثر این عومال تولید کشاورزان هرساله کمتر می شودروشهای کشت ارگانیک برای تولید گوجه فرنگی مانند کشت گیاهان پوششی و روشهای خاک ورزی حفاظتی می توانند با بهبود خصوصیات خاک عملکرد محصولات گوجه فرنگی را افزایش دهند بدین منظور آزمایشی در سال زراعی ۸۹-۸۸ در شهرستان گنبد کاووس بصورت طرح کرتهای خرد شده با طرح پایه مربع لاتین و در سه تکرار انجام شد روشهای خاکورزی حفاظتی به عنوان فاکتور اصلی بی خاک ورزی دیسک، کولتیواتور مزرعه و کشت گیاهان پوششی به عنوان فاکتور فرعی جو، شبدر و کشت مخلوط جو و شبدر درنظر گرفته شد.