سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهروز گتمیری – استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
حمیدرضا تاج الدینی – کارشناس ارشد مکانیک خاک و پی

چکیده:

درتحلیل های متداول دینامیکی یک سازه روش معمول به این صورت است که حرکت میدان آزاد زمین در محل ساختگاه تعیین شود و سپس حرکت به دست امده به پای سازه زمانی که بصورت صلب در نظر گرفته شده با شد اعمال شود این مورد در حالتی صحیح است که ساختمان برسنگ بنا شده باشد در حالت قرارگرفتن سازه بر خاک نرم وضعیتکاملا متفاوت است در این حالت هنگام وقوع زلزله رفتار غیرخطی خاک زیرین و وقوع پدیده اندرکنش خاک و سازه در پاسخ سازه ای بصورتی نتیجه می دهد که می تواند کاملا متفاوت از پاسخ یک سازه با پایصلب قرارگرفته تحت اثر حرکت میدان ازادزمین باشد.