سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

علی فیروززارع – دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد
محمد قربانی – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

آلودگی هوا یکی از ابعاد آلودگی زیست محیطی را تشکیل میدهد که باعث افزایش بیماری های قلبی تنفسی کاهش میزان دید سوزش چشم و خسارت به گیاهان حیوانات و اشیا درسطح جهانی منجر به گرمایش جهانی افت ازن استراتوسفری باران اسیدی و غیره شده است دراین مطالعه تلاش شده است با استفاده از داده های مقطع زمانی جمع آوری شده از طریق پیمایش میدانی در مشهد و بکارگیری رهیافت الگوسازی انتخاب و الگوی لاجیت متداخل اثرات رفاهی سیاست های مختلف تغییر درآلودگی هوا مورد بررسی و درسناریوهایی مورد تجزیه و تحلیل قرارگیرد نتایج این مطالعه بیانگرا همیت بسیاربالای ویژگی اثرات سلامیت و آلودگی هوا ازدیدگاه شهروندان است همچنین براساس نتایج این مطالعه ارزش کل تنها ۳۰ درصد بهبود درهریک از ویژگیهای آلودگی هوا درمنطقه پرآلوده مشهد برابر ۶۷۳۲۱۰۸۸۰۰ ریال در ماه و درمنطقه متوسط آلوده برابر ۴۵۷۱۳۶۳۸۵۰ ریال در ماه است بنابراین درمجموع ۳۰ درصد بهبود وضعیت آلودگی هوای مشهد از ارزشی معادل ۱۱۳۰۳۴۷۲۶۵۰ ریال درماه برخوردار است.