سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هانیه یوسفی متقاعد – دانشجوی دکتری اقتصادکشاورزی
سیدحسن مرتضوی –

چکیده:

برنج از غلات مغذی و پرمصرف جهان بوده که پس از گندم دومین محصول کشاورزی پرمصرف در کشور مصرف می شود به علاوه ایران یکی ا زوارد کنندگان این محصول درجهان به حساب می آید از طرف دیگر به دنبال تلاشهای شتابان جهانی برای آزادسازی تجارت به منظور افزایش رشد و توسعه اقتصادی موافقت نامه های اقتصادی به عنوان یکی از ابزارهای افزایش حجم تجارت بین کشورها اعم از توسعه یافته ودرحال توسعه رو به گسترش است همچنین اندازه گیری رفاه یکی از مبانی تحلیل سیاست می باشدکه نشان دهنده اثرات رفاهی سیاست های اتخاذ شده دولت برمصرف کننده و تولید کنندها ست. دراین مقاله سعی شده است با استفاده از روش تعادل جزئی اثر آزادسازی بازار برنج بررفاه اجتماعی درایران مورد بررسی قرارگیرد و برای این منظور از داده های سری زمانی برای سالهای ۶۹ تا ۸۶ استفاده شدها ست نتایج حاکی از آن است که کشش قیمتی عرضه و تقاضا برای برنج به ترتیب ۰٫۰۹ و ۰٫۵ بوده و همچنین آزادسازی بازار برنج باعث بروز تغییرات مثبت رفاهی در سالهای اخیر شده است.