سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیه اله ویسی – باشگاه پژوهشگران جوا – ن دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:

در این تحقیق اثرات دور کنندگی عصاره های گشنیز Coriandrum sativumL.) زنیان (ammi L. Trachyspermum)وشنبلیله (Trigonella foenum-grecum L.) علیه حشرات کامل شپشه قرمز (castaneum Herbest Tribolium ) منظور جلوگیری از ورود این حشرات به بسته های مواد غذایی بکار رفتند. آزمایشات در تاریکی در دمایC5+35رطوبت نسبی ۵+۶۵% انجام گردید. مقادیرLD 65 %50 برای گشنیز، زنیان و شنبلیله برای مدت ۲۴ و ۴۸ ساعت به ترتیب ۳۱۶/۱۷،۲۴۳/۶،۲۷۱/۶۰،۲۳۲/۷۱،۱۵۹/۰۱،۴/۱۹۴ μg/Cm2 محاسبه گردیدند. برحسب مقدار تلفات حشرات، شدت سمیت این سه ترکیب به صورت شنبلیله> زنیان> گشنیز بود درحالیکه اثرات دور کنندگی به صورت شنبلیله> گشنیز> زنیان بود.