سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهران لشنی زند – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی منابع طبیعی استان لرستان
بهروز پروانه – استادیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
مسعود بازگیر – کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده:

وقوع متناوب دوره های کم آبی و پرآبی در حوضه های ابریز امری بدیهی است وقوع این دوره ها درحوضه آبریز کشکان علاوه بر تاثیر روی وضعیت کم آبهای سطحی باعث تغییراتی در کیفیت شیمیایی اب این حوضه ها شده است چرا که در آبهای سطحی عناصر و ترکیباتی وجود دارد که در اثر افزایش و یا کاهش غیرمتعارف دبی دچار تغییراتی می شوند که گاها این تغییرات نامطلوب بوده و استفاده از آن آبها را محدود می سازد لذا دراین تحقیق ارتباط بین دوره های کم آبی و پرآبی با پارامترهای مختلف شیمیایی کیفیت اب با استفاده از روشهای همبستگی و رگرسیون در محیط نرم افزارهای EXCEL,SPSS مورد بررسی قرارگرفته و کیفیت شیمیای آبهای سطحی این حوضه آبریز برای مصارف شرب و کشاورزی ارزیابی شده است. بدین منظور از آمار کیفیت شیمیایی و دبی روزانه هشت ایستگاه هیدرومتری واقع در حوضه کشکان استفاده شده است. همچنین با استفاده از رابطه ی دراکوب ( فرمول در متن مقاله ) سطح آستانه ی خشکسالی هیدرولوژیک برای هر زیرحوضه ی کشکان تعیین شد.