سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منصور نیک روش – مهندس بهره بردار
میثاق منصوری قنواتی – مهندس فرآورش
علی قاربانیان – مهندس فرآورش

چکیده:

دراین مقاله ابتدا مطالعه جریان دوفازی را به جریان گل هوازده جهت توسعه مدل جریان دوفازی دردالیز چاه با درنظر گرفتن اثرات دما برالگوهای جریانب دریک دالیز چاه افقی بسط داده سپس برای بررسی توانایی انتقال خرده ها با کل هوازده به تجزیه و تحلیل داده های ازمایشگاهی بااستفاده ازرسم نمودارهای مقایسه ای پرداخته شده که نتایج به وضوح نشان میدهد که دما بطور محسوسی بربازدهی انتقال خرده ها اثرگذاربوده و بابالارفتن دما تراکم خرده ها افزایش می یابد دراین کار با اینکه ازعملکرد نرم افزار اطمینان حاصل شود نتایج حاصل ازنرم افزار را با نتایج ازمایشگاهی با رسم نمودار مقایسه کرده که نتایج مطابقت زیادی باهم نشان میدهند