سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرشاد خزایی – تهران دانشگاه جامع امام حسین (ع)
میرحسن حسینی –
داور م.بقاعی – دانشگاه صنعتی شریف
مهدی شورابی – دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده:

نانوذرات کبالت اکسید دوپ شده با لیتیم با استفاده از روش سل – ژل و با استفاده از پیوندسازی سیتریک اسید سنتز شده و جهت ارزیابی فعالیت کاتالیزوری سرعت و میزان تجزیه هیدروژن پراکسید درحضورهریک از نمونه ها از طریق اندازه گیری حجم گاز اکسیژن آزاد شده درزمان مشخص موردمطالعه قرارگرفت نتایج بدست آمده نشان میدهد که تغییرات دما درمرحله کلسینه شدن نقش اساسی درماهیت کاتالیزوری نمونه های تهیه شده دارد بررسی ها نشان میدهد نمونه هایی که دردمای ۳۵۰ درجه سانتیگراد کلسینه می شوند بیشترین خاصیت کاتالیزوری را از خودنشان میدهند همچنین افزایش دمای کلسینه شدن باعث افزایش اندازه نانوذرات می شود نانوذرات به دست آمده به کم ک پراش پرتوایکس xrd و تصاویر SEM شناسایی شدند.