سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا صفائیان – کارشناسان ارشد مهندسی منابع طبیعی آلودگیهای محیط زیست
سمیه واسعی چهارمحالی –
مهدی بدری فریمان – کارشناس ارشد علوم محیط زیست

چکیده:

موادزایدجامد شهری یکی از عوامل مهم درانتشار گازهای گلخانه ای می باشد که به دلیل تجزیه زیستی و سایر فرایندهای حیاتی درجو منتشر می گردند بخش عمده انتشار گازهای گلخانه ای حاصل از مواد زاید جامد به دلیل اتخاذ استراتژی های سنتیدفن پسماند در بین جوامع می باشد از دیگر استراتژی های قابل اتخاذ درمدیریت دفع مواد زاید جامد می توان به بازیابی انرژی از جمعآوری گازهای محل های دفن دفن هوازی پسماندها تهیه پیش کمپوست از پسماند ها قبل از دفن اندودسازی محل دفن و تهیه کمپوست از بخشی از مواد آلی زباله های شهری اشاره نمود همانگونه که تغییرات جهانی آب و هوا به عنوان یکی از مشکلات دنیای امروز مطرح است ضرورت توجه نسبت به اثرات مدیریت مواد زاید برانتشار گازهای گلخانه ای اهمیت می یابد. این بررسی مروری براثراتدفن بهداشتی و سایر گزینه های جایگزین و تهیه کمپوست برانتشار گازهای گلخانه ای دارد که درآن فعالیت های حیاتی و فرایندهای تجزیه به صورت ساده مورد محاسبه و تحلیل قرارگرفته اند نتایج نشان میدهند که انتشار گازهای گلخانه ای حاصل از تجزیه مواد زائد جامد در دفن بهداشتی نسبت به تهیه کمپوست قابل ملاحظه ای بالاترمیب اشد.