سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

ابراهیم پروین – کارشناس سازمان آب و برق خوزستان
فتح اله داوری دهکردی – معاونت حفاظت و بهره برداری سازمان آب و برق خوزستان
فرهاد خدری – مدیرعامل شرکت بهره برداری کرخه و شاوور
محمد کردانی – کارشناس سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

بررسی های انجام گرفته نشان میدهد که مشارکت پیش شرط توسعه می باشد و بدون مشارکت بهره برداران توسعه با مشکلات متعدد روبرو خواهد شد مشارکت فرایندی است که اثرات مثبت و سازنده آن در زمان حال نمود چندانی نداشته و منافع حاصل از آن را می بایست در آینده جستجو کرد جلب مشارکت مردمی گذشته از کاهش بار مالی دولت در امر توسعه طرح های آبیاری و زهکشی تسریع در بهره برداری از پروژه ها حفظ و نگهداری تاسیسات آبرسانی و بهبود الگوی مصرف را نیز در پی خواهد داشت اجرای طرحهای آبیاری و زهکشی مستلزم هزینه های بسیار بالایی است درحالیکه به دلیل پایین بودن سطح درآمد کشاورزان و محدودیت توان مالی دولت اجرای این طرح ها تقریبا غیرعملی است اجرای طرح های مشارکتی با مشکلات و چالش های فراوانی روبرو بوده است که بخش عمده ای از این مشکلات مربوط به عدم هماهنگی سازمان های مسئول کشاورزی و یا عدم شناخت کافی از شرایط فرهنگی اقتصادی اجتماعی و … کشاورزان می باشد. لذا ارائه و راهکارها و پیشنهادات موثر بمنظور حذف تنگناهای موجود می تواند درترغیب و مشارکت بهره برداران جهت تسریع در اجرا بهره برداری وواگذاری مدیریت بهبهره برداران طرح که منجر به پیشرفت و توسعه پایدار در طرح های منابع آب شود موثر باشد که نیل به این اهداف بدون لحاظ نمودن مشارکت همه جانبه بهره برداران در طرح ها میسر نخواهد بود.