سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید شهروی – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت
طیبه رسولی – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه علم و صنعت

چکیده:

دراین پروژه اثر درز ریل عایق دار برای چرخ و ریل UIC با استفاده از روش المان های محدود مورد بررسی قرارگرفته است در این پژوهش المان های تماس با استفاده از شبیه سازی اندرکنش بین چرخ و ریل شبیه سازی شده است شبیه سازی عددی برای فاصله تماسهای مختلف و درز ریل با مواد مختلف مورد پژوهش قرارگرفته است نتایج نشان میدهد که تئوری هرتز با تنشهای ایجاد شده در شبیه سازی درز ریل ها مطابقت دارند همچنین باتوجه به تنشهای ماکزیمم ایجاد شده در درز ریل از جنس Nylon66 که گسترش و توزیع بهتری از تنشها در دو ریل را ایجاد می نماید این درز ریل دارای عملکردمطلوب تر برای اتصال ریل ها بوده و به عنوان درز ریل مطلوب پیشنهاد و انتخاب میگردد.