سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالرضا مشروفه – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
کامران سعادتمند – دانشجویکارشناسی ارشد محیط زیست
اسد اسدی عیدی وند – دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات

چکیده:

زمینهای خشک بیش از ۴۰ درصد از سطح زمین های جهان را دربرمیگیرند بدلیل مدیریت ضعیف سرزمین و اثر دائمی و متقابل بین انسان و سرزمین استفاده ی غیرمنطقی و نادرست از سرزمین و عوامل اقلیمی طوفانهای گردوغبار ایجاد می شوند طوفانهای شن و گردوغبار از عوارض طبیعی می باشند که بطور گسترده ای در مناطق خشک و نیمه خشک سراسر جهان رخ میدهند کانون های اصلی شکل گیری این پدیده خاورمیانه، شمال افریقا و کویر مرکزی ایران می باشد عوامل و عناصر متعددی در بوجود آمدن پدیده گردوغبار نقش دارند که مهمترین آنها شامل ویژگیهای منطقه از جمله بیابانی بودن بافت خاک، توپوگرافی منطقه جهت کانالیزه کردن جریانات هوا، الگوهای سینوپتیکی وزش بادهای شدید و ناگهانی خشک شدن بسترهای آبی و رودخانه ها عوامل انسانی سیکل طبیعی اقلیم و فرسایش شدید بادی میب اشند.